ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Modřanská rokle

I v zastavené části hlavního města se můžete zastavit v oáze klidu, tvořené lesnatým územím obklopujícím potok. Projděte se městskými částmi Modřany, Písnice a Kamýk právě údolím Libušského potoka. Toto území bylo vyhlášeno jako chráněné, protože představuje významný krajinný prvek v zastavěné oblasti a slouží k rekreaci okolních obyvatel. Odpočinout a poučit se zde může každý návštěvník, tedy i Vy – stále budete v hlavním městě a přitom současně v přírodě se zajímavou vegetací.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Dělnická 443, Dolní Břežany
GPS: 50.00627000, 14.42941970
Modřanská rokle map

Modřanská rokle - zajímavosti

Romantika protékajícího potoka

Modřanská rokle je chráněna od roku 1988. Potok zde protéká krásnou původní přírodou a vytváří mnoho romantických zákoutí. Při procházce zde vůbec nebudete mít pocit, že jste poblíž městské zástavby. Tato přírodní památka je poměrně rozsáhlá, rozkládá se na ploše skoro 125 ha. Při procházce můžete vidět mnohé vzácné rostliny a skalní vegetaci, ale většinu plochy pokrývá lesní porost.

Projděte se po naučné stezce

Modřanská rokle zasahuje výrazně do okolní krajiny. Díky tomu zde můžete pozorovat různé geologické vrstvy. Libušský potok zde vytváří erozní zářez s výrazným profilem. Je zde možno najít horniny až z období starohor, kdy v této oblasti bylo moře. Pozorovat zde můžete tzv. dobříšské slepence, jejichž jednotlivé části do původního moře přinesla řeka a tam se pak staly jednolitou horninou. Naučná stezka měří 3,5 km a poučit se můžete nejen o geologii, ale také o floře a fauně.

Dnešní vegetace v rokli je jiná

V dřívějších dobách vypadal vegetační porost v Modřanské rokli zcela jinak. Původně zde byly především pastviny a skoro žádný lesnatý porost. Zbytky původní květeny zastupuje například hvozdík sivý nebo křivatec český, přeslička zimní, kakost hnědočervený, některé druhy suchých trávníků a nejvzácnější rostlina, řeřišničník skalní. Stromy jsou zastoupeny akáty, olšemi a topoly, byly zde i vysazovány smrky. Skalní vegetaci zastupuje např. kostřava sivá, sleziník severní nebo chmerek vytrvalý.

 

Autor: Helena Syslová