ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Hrabanovská černava

Milovníci přírody by si neměli nechat ujít národní přírodní rezervaci Hrabanovská černava a její mokřady.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Hrabanov, Lysá nad Labem
GPS: 50.21599110, 14.83438280
Hrabanovská černava map

Hrabanovská černava - zajímavosti


Komplex mokřadů a slatinných luk se rozprostírá na 55 ha, na prameništi levostranného přítoku řeky Mlynaříce, severně od Lysé nad Labem. Pro mimořádný význam pro botaniku, paleoekologii, entomologii a malakozoologii byla černava zařazena do Evropsky významných lokalit Natura 2000.


Různorodá společenstva tu mohla vzniknout díky vysokému obsahu vápníku ve vodě. Ten vyvěrá z artézských pramenů zdejšího slatinného ložiska. Vodní režim však byl narušen ve 20. století, kdy došlo k několikerému odvodnění.


Hrabanovská černava je pozůstatkem rozsáhlých slatin s ostřicovomechovými společenstvy. Vyskytuje se zde mnoho ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nejčastěji tu roste ostřice vyvýšená, která postupně degraduje zarůstáním rákosem obecným. Z dalších vzácných druhů pak mařice pilovitá, šášina rezavá a ohrožený vstavač bahenní.


Z ohrožených druhů živočichů zde žije čolek velký, kuňka ohnivá, bekasina otavní nebo moták pochop.

 

Autor: Marie Bukovinská