ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Naučná stezka Vyšenské kopce

Necelé tři kilometry od Českého Krumlova, v jižní části chráněné krajinné oblasti Blanský les, se nachází národní přírodní rezervace Vyšenské kopce. Touto krajinou utvářenou společně přírodou a člověkem vás provede Naučná stezka Vyšenské kopce. Projděte se vonícími loukami a prosvětlenými lesy a poučte se o tom, že citlivý přístup dokáže zachovat, či dokonce obohatit přírodní scenérie.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Vyšný
GPS: 48.82861920, 14.29958140
Naučná stezka Vyšenské kopce map

Naučná stezka Vyšenské kopce - zajímavosti

Naučná stezka je dlouhá 2,5 kilometru a začíná v obci Vyšný před budovou Správy CHKO Blanský les. Po cestě vás čeká 15 zastavení u informačních tabulí, které návštěvníky seznamují s přírodními zajímavosti a také těžbou grafitu. Součástí je i venkovní geologická expozice a botanická skalka s ukázkou těch nejhojněji se vyskytujících rostlin v této oblasti.

Vyšenské kopce jsou chráněny kvůli zajímavým a druhově bohatým travinobylinným společenstvím. Ty tu vznikly díky tomu, že byla lokalita již od poloviny 16. století využívána k pastevectví. To je na některých místech dodnes způsobem, jak zajistit udržení tohoto společenství, můžete tu proto v létě potkat poměrně často celá stáda pasoucích se ovcí a koz. Díky podloží, které tvoří především krystalický vápenec, a dešťovému stínu nedaleké Šumavy, který znamená sušší a teplejší počasí, se zde daří teplomilným rostlinám a živočichům. Roste tu mnoho ohrožených či vzácných druhů rostlin, mezi nimi například orchideje kruštík tmavočervený a okrotice červená, lilie zlatohlavá, rázora bílá, oměj různolistý, sasanka lesní, bělozářka větevnatá. Kromě rostlin je oblast bohatá také na výskyt hub a je tak významnou mykologickou oblastí. Vyskytuje se tu na tři sta různých druhů hub a mezi nimi také vzácné či nepříliš hojné druhy jako například hřib satan, hřib medotrpký nebo kyj Herkulův. Jelikož jde ale o přírodní rezervaci, žádné houby, ani jiné lesní plody, se nesmí sbírat.

Naučná stezka Vyšenské kopce je celoročně volně přístupná pro pěší turisty. Během své trasy stoupá do kopce a zase klesá, je ale nenáročná a zvládnou ji i děti.

Autor: Martina Limbergová