ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Naučná stezka Vinořský park - Satalice

Jedna z pražských naučných stezek propojuje Vinořský park a Satalice, tedy dvě městské části při severovýchodním okraji hlavního města. Vinořský park, kde naučná stezka začíná, byl původně přírodně krajinářským parkem přiléhajícím k vinořskému zámku. Jednalo se o nerozsáhlé podmáčené údolí, jehož přirozenou hranicí byly pískovcové skály a zároveň jde také o archeologickou lokalitu, kde se dříve nacházelo slovanské hradiště.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Mladoboleslavská, Satalice
GPS: 50.13781170, 14.58464580
Naučná stezka Vinořský park - Satalice map

Naučná stezka Vinořský park - Satalice - zajímavosti

Kudy stezka vede?

Začátek stezky je u zastávky autobusu MHD nazvané "Vinořský hřbitov", nacházející se na Mladoboleslavské ulici, a končí na zastávce MHD "Satalická obora". Turisty vede po žlutě značené cestě  a na trase je také slepé odbočení, které vede ke studánce u rybníka Velká Obůrka, a které je značeno červenou barvou.

Z Vinořského parku vede stará alej až k Satalické bažantnici, která původně náležela k vinořskému panství a navazovala na Vinořský park. Dnes má Satalická bažantnice charakter poměrně rozlehlého lesního komplexu a je chráněnou přírodní památkou.

1. zastávka - Malá a Velká obůrka - úvodní informace
2. zastávka - Vinoř - V Podskalí - o původu jména Vinoř, vznik obce a první zmínky
3. zastávka - U Pohanků - biotop stojatých vod a jejich funkce
4. zastávka - U Kamenného stolu - biotop lužní les a rybník U Kamenného stolu
5. zastávka - Pod hradištěm - slovanské hradiště, pravěké sídliště a nepůvodní druhy rostlin v ČR
6. zastávka - Na rozcestí - chráněná území Vinoř a Satalice
7. zastávka - V aleji - barokní krajina, vysvětlení pojmu baroko a duch místa
8. zastávka - Bažantnice v Satalicích - přírodní rezervace, její vyhlášení, historie a současnost
9. zastávka - Satalice -  o původu jména a historie

Charakter stezky

Během procházky se nesetkáte s žádným výrazným převýšením, cesta vede lesem, městskými ulicemi nebo po silnicích a dá se označit za nenáročnou. Je dlouhá asi 3,5 km a turisty na ní čeká celkem 9 zastávek nejen s informacemi, ale i s úkoly a nejrůznějšími zajímavostmi.

 

Autor: Andrea Štyndlová