ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Přimda (zřícenina)

Když jste se již octli v tachovském okrese, jistě zavítáte do městečka Přimda, nad kterým se tyčí zřícenina jednoho z našich nejstarších kamenných hradů. Pochází z počátku 12. století a reprezentuje ranou románskou architekturu. Hrad je pravděpodobně německého původu, nepodobá se českým stavbám z této doby, ale nápadně připomíná dobové stavby bavorské. Zbytky románské obytné věže a hradní bašty Vás vyzývají nejen k prohlídce zříceniny, ale i k pohledu do nádherné okolní krajiny Českého lesa.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Přimda
GPS: 49.67967500, 12.66688920
Přimda (zřícenina) map

Přimda (zřícenina) - zajímavosti

Typ hradu pochází z Francie

Na Přimdě si můžete prohlédnout zbytky opevnění a hranolové věže. Do přízemí věže bylo situováno hradní vězení, další dvě patra byla určena k obývání. V prvním patře byl umístěn krb, jehož zbytky si je možno prohlédnout. Tento typ hradu v podobě obytné věže se do Evropy rozšířil z Francie. U věže byl postaven přístavek, v němž se dochoval středověký záchod – prevét. Ten je nejstarším dochovaným prevétem u nás.

Hrad Přimda je zmíněn v Kosmově kronice

Jestliže obdivujete opravdu staré hrady, je pro Vás Přimda velmi přitažlivá. Románský hrad na vrcholu kopce Přimdy vznikl na počátku 12. století a je zmiňován již v Kosmově kronice. Přemyslovský kníže Vladislav tento hrad dobyl a Přimda se stala strážním hradem Českého království. Byla používána také jako celnice na obchodní stezce z Norimberka, což si vyžádalo přestavbu a zesílení obranných opatření. Za vlády Přemyslovců zažila Přimda svůj největší rozkvět. V dalších letech byl hrad využíván jako zástava a zříceninou se stal již na konci 16. století.

Pověst o vzniku hradu může být pravdivá

Jste romantičtí? Pověst o vzniku hradu Vás okouzlí. Podle pověsti nechal hrad Přimda tajně postavit v českých lesích německý hrabě, který se zamiloval do dcery císaře. Uzavřeli tajný sňatek, a utekli na hrad Přimdu. Po několika letech císař zabloudil na lovu a dostal se až k Přimdě. Zde pobyl jako host několik dní a když viděl, že manželé jsou spolu šťastni, odpustil jim a všichni se vrátili ke dvoru. Hrad pak zůstal opuštěn. Alespoň kousek této pověsti může být pravdivý – hrad skutečně tajně postavil německý šlechtic, zbytek už zůstává na fantazii návštěvníků.

 

Autor: Helena Syslová