ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Brumov (zřícenina)

Doslova pár kroků od hranic se Slovenskem, směrem na jihovýchod od Zlína, se nachází město Bylnice a nedaleká zřícenina hradu Brumov, původně vystavěného v polovině 13. století v raně gotickém duchu a řadícího se k vůbec nejstarším hradům na území Moravy.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Synkové čp. 942, Brumov-Bylnice
GPS: 49.09168220, 18.02003750
Brumov (zřícenina) map

Brumov (zřícenina) - zajímavosti

Iniciátorem jeho výstavby byl biskup Bruno ze Schaumburku a původně měl sloužit coby zeměpanský opěrný bod proti hranicím s Uherskem, odkud našemu území neustále hrozily nájezdy divokých Kumánů.

Hrad byl střediskem panství, sídlem purkrabí a královským majetkem až do poloviny 14. století, kdy byl dán do zástavy a jeho majitelé se následně začali často střídat. Zikmundova vojska hrad během husitských válek obléhala hned několikrát, nicméně zmocnit se ho se podařilo až Matyáši Korvínovi, který ho dal v roce 1480 do zástavy Podmanínům. Ti pak zdokonalili opevnění a vybudovali opevnění i v podhradí, čímž Brumovu vtiskli podobu pevnosti.

Během vlastnictví Meziříčských z Lomnice hrad Brumov prodělal renesanční přestavbu, jež měla zajišťovat především pohodlný styl bydlení. V roce 1621 byl však zdejší hrad dobyt a vypleněn uherskými vojsky Bethlena Gábora a místními poddanými, kteří se vzbouřili proti utiskování vrchnosti. Po této události Brumov poměrně často střídal své majitele, mezi něž se často řadily uherské rody.

V dalších letech Brumov pomalu chátral. Během 18. století byl ještě hradem strážním, nicméně, v roce 1760 ho značně poničil požár a opravy proběhly pouze v provizorním duchu. Velmi brzy nato už v něm prakticky nikdo nepobýval a tehdejší majitelé zdejšího panství nechali ve městě vystavět zámek, respektive úřednický dům, který za zámek označovali.

Rekonstrukce se hrad dočkal až v roce 1970 a trvala přesně 30 let, tedy do roku 2000, kdy byla zřícenina hradu Brumova zpřístupněna veřejnosti.

V současné době je hradní areál rozdělen na vlastní hrad a předhradí. Uvidíte zde zbytky hradeb, dvě hranolové věže, z nichž jedna slouží coby vyhlídková věž, dále sklepní místnosti, nádvoří a přízemí. Prostory hradu slouží k umístění expozice, vypovídající o historii hradu Brumova. Od roku 2001 je Brumov označen za strážní hraniční bod Valašského království a v areálu zříceniny se během léta konají nejrůznější kulturní akce.

 

Autor: Andrea Štyndlová