ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Bazilika a klášter sv. Jiří Praha

Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě vznikla coby druhý kostel na tomto místě a jedná se zároveň o nejstarší dochovanou sakrální stavbu na území Prahy. Klášter, jehož dominantou jsou kostelní opukové věže, spoluvytváří siluetu Pražského hradu a vlastně i charakteristický panoramatický pohled na náš nejznámější a nejnavštěvovanější hrad.

Bazilika a klášter sv. Jiří Praha Bazilika a klášter sv. Jiří Praha

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Hradčany, Praha 1
GPS: 50.09121940, 14.40263610
Bazilika a klášter sv. Jiří Praha map

Bazilika a klášter sv. Jiří Praha - zajímavosti

Kostel sv. Jiří založil otec sv. Václava, kníže Vratislav, v roce 920. Později byla stavba rozšířena, byla vystavěna nová kaple a roku 925 bylo toto místo zvoleno pro uložení ostatků sv. Ludmily.

Roku 973 byl při kostele sv. Jiří založen první ženský benediktinský klášter, jehož první abatyší se stala sestra knížete Boleslava II., Mlada. Do doby, než se vystavěl kostel sv. Víta, sloužila bazilika sv. Jiří k ukládání ostatků přemyslovských knížat, konkrétně do roku 1055. Náhrobky jednotlivých knížat z rodu Přemyslovců najdeme dnes v hlavní lodi.

V prostoru krypty, kam vede barokní schodiště, se nachází černá socha Brigity v podobě mrtvého dívčího těla, která má symbolizovat pomíjivost. Z románské doby pohází zbytky reliéfu, znázorňujícího Madonu korunovanou anděly, klečící abatyši Mladu a Bertu a Přemysla Otakara I. Se svou sestrou Anežkou.

Během 1. poloviny 13. století byla ke kostelu přistavěna kaple sv. Ludmily s hrobem této světice. Západní průčelí pochází z poloviny 14. století, ale dnešní vzhled je dílem pozdější barokní přestavby. Po požáru roku 1142, který baziliku sv. Jiří postihnul, se klášter obnovoval a vznikly také dvě charakteristické románské věže o celkové výšce 41 m. Zajímavé je, že půdorys obou věží je trochu jiný. Šířka jižní věže činí 6,3 m, kdežto severní věž má na šířku pouze 5 m.

Z počátku 18. století byla ke kostelu Františkem Maxmiliánem Kaňkovou připojena ještě kaple sv. Jana Nepomuckého.

 

Autor: Andrea Štyndlová