ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Frýdek-Místek (zámek)

Přestože je Frýdek - Místek dvojměstím, najdeme v něm pouze jeden zámek, a to na území Frýdku. Původně se jednalo o gotický hrad, o němž se historické prameny poprvé zmiňují v souvislosti s rokem 1327, a který byl vybudován Piastovci u hranic těšínského knížectví. Zámek se nachází v samotném centru Frýdku - Místku, má barokní podobu, je obklopen menším parkem a v současné době v něm sídlí Muzeum Beskyd.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Zámecké náměstí, Frýdek
GPS: 49.68581690, 18.34602250
Frýdek-Místek (zámek) map

Frýdek-Místek (zámek) - zajímavosti

Historie zámku

Centrum původní pevnosti tvořila hranolová věž s průjezdem a palác, který obklopovaly hradby. V době po husitských válkách došlo k přístavbě jednopatrového křídla, Rytířského sálu, vysunuté brány a gotického opevnění.

Během 16. století, v době, kdy panství vlastnili Pernštejnové, došlo k dostavbě jižního, západního a východního křídla a v jižním křídle pak k vybudování kaple sv. Barbory. Otevřené arkády byly na nádvoří zámku vystavěny pravděpodobně Jiřím z Lohova. Další stavební úpravy zámek prodělal za vlastnictví Bruntálských z Vrbna, kteří se postarali o stavbu předzámčí, které se dnes nachází na prvním nádvoří. V této době zámek získal renesanční podobu.

Mezi lety 1636 až 1699 panství vlastnili Oprštorfové a v 18. století pak Pražmové, kteří pokračovali v dalších opravách. Byla upravena kaple a dostavěna věž v průčelí zámku. Roku 1797 zámek koupila dcera Marie Terezie, Marie Kristina, arcivévodkyně rakouská, takže zámek přešel pod vlastnictví rodu Habsburků a začal být více využíván pro správní a kancelářské účely.

Podoba frýdecko místeckého zámku

Zámek ve Frýdku - Místku má podobu několika jedno a dvoupatrových budov, které se seskupují kolem dvou nádvoří. Vchodu do zámku dominuje hranolová věž o pěti patrech, zakončená cibulovitou střechou. Nádvoří je renesanční - arkádové, a nejcennější místností v celém zámku je rytířský sál.

Zámecký park

Historie zámeckého parku sahá do období renesance, ale v anglický park se zeleň, obklopující zámek, proměnila až v 19. století. Park není příliš rozsáhlý, nicméně působí příjemně a je pečlivě udržovaný.

 

Autor: Andrea Štyndlová