ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Regionální muzeum v Litomyšli

Regionální muzeum v Litomyšli najdete na Jiráskově ulici č.p. 133, na zámeckém návrší. Sídlí v budově dřívějšího piaristického gymnázia a od 90. let 20. století je jeho součástí i rodný byt Bedřicha Smetany, umístěný v zámeckém pivovaru.

Regionální muzeum v Litomyšli Regionální muzeum v Litomyšli Regionální muzeum v Litomyšli Regionální muzeum v Litomyšli

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Jiráskova 9, Litomyšl-Město
GPS: 49.87240560, 16.31176170
Regionální muzeum v Litomyšli map

Regionální muzeum v Litomyšli - zajímavosti

Založení litomyšlského muzea se datuje do roku 1891 a jeho zaměření bylo směřováno vlastivědně do oblasti Litomyšle a jeho okolí. Původně bylo umístěno v budově zrušené mateřské reálky a od roku 1926 se přestěhovalo do zmíněné budovy, ve které dříve sídlilo piaristické gymnázium. Tato budova byla vystavěna mezi lety 1714 - 1718 a coby pedagog zde mezi lety 1874-1877 a 1882-1888 působil také Alois Jirásek.

Městské muzeum bylo na regionální přeměněno roku 2004 a v současné době je jeho zřizovatelem Pardubický kraj.

K fondům muzea se kromě historických sbírek řadí militária, pohlednice, výtvarné umění, sfragistika, numismatika, knihy nebo sbírka Quida Šimka, který v muzeu pracoval. Podle Centrální evidence sbírek je dnes v Regionálním muzeu v Litomyšli umístěno na 39 000 sbírkových předmětů, ale ve skutečnosti se jejich počet odhaduje přibližně na 70 000.

Od 1.7.2012 do začátku května roku 2014 v budově muzea probíhá generální rekonstrukce, díky které je muzeum pro veřejnost uzavřeno.

Mimo stálé expozice je v RML k vidní celá řada výstav, které se zde pravidelně pořádají, a mezi něj se řadí například již pořádaná Výstava historických kočárků, výstava legendární stavebnice Merkur nebo výstava modelářů.

 

Autor: Andrea Štyndlová