ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Jindřichův Hradec - památková rezervace

Jedno z nejkrásnějších měst v jižních Čech a snad i v České republice najdeme ve východní části jihočeského kraje a bydlí v něm přibližně 22 tisíc obyvatel. Je zasazeno do Jindřichohradecké hornatiny poblíž řeky Nežárky a u rybníka Vajgar. Od centra jižních Čech, Českých Budějovic, je Jindřichův Hradec vzdálen asi 50 km severovýchodním směrem. Chlubit se může především zachovalým středověkým jádrem, které je v současné době městskou památkovou rezervací.

Jindřichův Hradec - památková rezervace

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: nám. Míru, Jindřichův Hradec
GPS: 49.14368720, 15.00268750
Jindřichův Hradec - památková rezervace map

Jindřichův Hradec - památková rezervace - zajímavosti

Historie města

V místech dnešního Jindřichova Hradce stávalo od 10. století slovanské hradiště, v němž Jindřich I. z Hradce nechal vystavět hrad v románsko-gotickém duchu, který je v historických pramenech poprvé doložen rokem 1220. Páni z Hradce se řadili k jedné z rodových větví Vítkovců a stejně jako pro ně, byla i pro Pány z Hradce rodovým erbem pětilistá růže. Název Gradec je poprvé připomínán roku 1242 a ves poblíž hradu se později poměrně rychle rozvíjela a v roce 1293 už se uvádí jako opevněné město. Přívlastek "Jindřichův" začal být v názvu města uváděn od 15. století, a to po zakladateli hradu.

Město bylo na vrcholu svého rozvoje během 16. století, kdy Jindřichovým Hradcem procházely důležité obchodní stezky, propojující české země s Rakouskem. Kvetlo zde pivovarnictví, soukenictví i rybářství a chovaly se zde ovce. V místech severního předměstí bylo zbudováno Nové město, které se k Jindřichovu Hradci připojilo. Gotické stavby pomalu začaly doplňovat renesanční a město se rozrůstalo natolik, že bylo největším poddanským městem v našich zemích a druhým nejlidnatějším městem v Království. Ostatní města jej předstihla až ve 20. století.

V roce 1604 získal sňatkem zámek Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a později, v 17. století, začal Jindřichův Hradec pomalu stagnovat. Dalšími majiteli pak byli Černínové, kteří zdejší zámek vlastnili až do roku 1945.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Snad nejvyhledávanějším místem v Jindřichově Hradci je zmíněný zámek, který byl přestavěn z původního hradu, vystavěného poblíž rybníka Vajgar.

Původní hradební systém byl v 16. století nahrazen městským opevněním, ze kterého se do současnosti zachovala jeho část a bašta Solnice. Původně zde byly tři městské brány, z nichž se dochovala pouze Nežárecká brána.

Centrem historického jádra je lichoběžníkové náměstí se sloupem Nejsvětější Trojice a celou řadou gotických a renesančních domů, které byly po požáru roku 1801 stavebně upravovány.

Za návštěvu v Jindřichově Hradci jistě stojí také kostel Nanebevzetí Panny Marie z 2. poloviny 14. století, v jehož blízkosti se nachází jezuitská kolej s barokním kostelem svaté Máří Magdalény. Přímo naproti jezuitské koleji dnes sídlí muzeum, jehož nejcennějším exemplářem je největší lidový betlém na světě.

Další dominantou centra města je minoritský klášter s kostelem sv. Jana Křtitele z roku 1260.

 

Autor: Andrea Štyndlová