ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Františkovy Lázně

Františkovy Lázně, nejmenší město z "lázeňského trojúhelníku", do nějž řadíme ještě Karlovy Vary a Mariánské lázně, patří mezi nejpůvabnější lázeňská města v České republice. V jejich blízkosti je nejen historické město Cheb, ale také hranice s Německem a malebná krajina, která vytváří z Františkových Lázní turisticky velmi vyhledávané místo. Tvář města má ráz lázeňských měst konce 19. a začátku 20. století, kdy u nás bylo lázeňství v plném rozkvětu.

Užitečné informace pro návštěvníky

GPS: 50.12030920, 12.35184580
Františkovy Lázně map

Františkovy Lázně - zajímavosti

Historie města

Počátky lázeňství ve Františkových Lázních sahají až do 15. století, kdy byly všeobecně známé léčivé účinky zdejších pramenů. Předtím, než došlo k založení vlastních lázní, sehrál významnou roli Františkův pramen, dříve známý pod názvem Slatinná kyselka. Pramen byl známý a jeho věhlas se pomalu šířil do celého světa. Plněná v keramických lahvích, rozvážela se kyselka do celé Evropy a byla tak stále populárnější.

V období po třicetileté válce počet lázeňských hostů vzrůstal a ubytovací kapacity ve městě brzy přestaly stačit a ubytování v nedalekém Chebu zase nebylo vzhledem ke vzdálenosti příliš praktické. Z tohoto důvodu byl přímo u pramene vystavěn komplex lázeňských budov a 27. dubna 1793 došlo k založení Františkových Lázní, zpočátku pojmenovaných jako Ves císaře Františka a později, od roku 1807 definitivně jako Františkovy Lázně po Františkovi I., který je založil. Za třináct let nato pak byly Františkovy Lázně povýšeny na město.

Zpočátku měly Františkovy Lázně podobu venkovských lázní s jedním pramenem a dřevěnou kolonádou, společenským domem a několika lázeňskými domy. Postupně jejich věhlas sílil a Františkovy Lázně se brzy proměnily v nejvyhledávanější evropské lázně. Dnes Františkovy Lázně známe jako honosné lázeňské město s výstavními domy.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Od roku 1992 jsou Františkovy Lázně městskou památkovou rezervací a v současné době zde i v blízkém okolí najdeme řadu zajímavých míst.

Z církevních staveb zmiňme evangelický kostel, jehož projektantem je Karel Haberzettl, a který je koncipován jako trojlodní bazilika s románskými prvky. Kostel byl vysvěcen roku 1880. Další zajímavou stavbou je pravoslavný kostel sv. Olgy, dokončený roku 1889, a nebo kostel Povýšení sv. Kříže, dokončený roku 1819 a řadící se mezi nejkrásnější empírové stavby v Čechách.

Směrem na jihovýchod od Františkových Lázní se nachází pozoruhodné místo, nazývané SOOS Františkovy Lázně. Jedná se o národní přírodní rezervaci s močály, bahenními sopkami a vyschlým jezerem.

Za zmínku jistě stojí také společenský dům INGO Casino, který k Františkovým Lázním neodmyslitelně patří. Původně se mělo jednat o společenské centrum pro lázeňské hosty. Stavba byla pojata v klasicistním duchu, později byla přistavěna novorenesanční část, propojená se dvěma staršími budovami. Dokončena byla v roce 1877.

Autor: Andrea Štyndlová