ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Bruntál

Okresní město Bruntál najdeme v Nízkém Jeseníku v Moravskoslezském kraji a byť není obecně tolik známé a navštěvované, patří mu jedno významné prvenství. Jedná se totiž o nejstarší město na území České republiky. Kromě toho je jeho historické jádro městskou památkovou rezervací a je obklopeno mimořádně malebným okolím a přírodou, s Pradědem coby druhou nejvyšší horou naší země, takřka za rohem.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: nám. J. Žižky, Bruntál
GPS: 49.98845250, 17.46531750
Bruntál map

Bruntál - zajímavosti

Historie města

V historických pramenech je město Bruntál poprvé doloženo roku 1213. Založil ho bratr Přemysla Otakara II, moravský markrabě Vladislav Jindřich a vzhledem k datu svého založení je, jak již bylo řečeno, naším nejstarším městem. V roce 1223 byla vydána Uničovská listina, ze které jasně vyplývá, že již před deseti lety, roku 1213, bylo Bruntálu jako první obci v zemích českých uděleno magdeburské městské právo. Až do roku 1352 fungoval tedy Bruntál jako odvolací stolice pro všechna města s tímto právem na území Moravy, a to i pro nedalekou Olomouc.

Město po dlouhou dobu prosperovalo především díky těžbě drahých kovů. Bruntál se stal zeměpanským majetkem a v souvislosti s tím mu byly uděleny četné výsady a privilegia a mohl se tak rychle rozvíjet. Ve 13. století zde probíhala kolonizace a kvetla řemesla i regionální trhy. Ročně se zde konaly čtyři jarmarky a týdenní trhy a brzy se město stalo správním městem celé oblasti.

Majiteli bruntálského panství byli až do 16. století páni z Vrbna, kteří zdejší hrad nechali přestavět na zámek. Ke konci 16. století už těžba pomalu upadala a s ní i význam Bruntálu. Od roku 1621 je panství vlastnictvím Řádu německých rytířů, a to až do roku 1939.

Význam města však i nadále pomalu klesal, nejdříve během třicetileté války, poté díky morovým epidemiím a v 18. století pak následkem četných požárů. V barokním duchu však i přesto vyrostla řada budov, například poutní kostel na Uhlířském vrchu, piaristická kolej a proběhla také přestavba zámku.

Význam města začal pomalu vzkvétat až v 18. století v souvislosti s rozvojem průmyslu a textilní výroby. V polovině 19. století byl už Bruntál považován za nejvýznamnější středisko lnářského průmyslu v oblasti českého Slezska.

Bruntál se pak nadále rozvíjel i ve 2. polovině 19. století. V roce 1872 proběhlo napojení Bruntálu na železniční trať, vedoucí z Olomouce do Opavy a roku 1885 byla v Bruntále otevřena první nemocnice v oblasti českého Slezska.

Už od 30. let minulého století však v Bruntále coby pohraničním městě zakořeňoval nacionalismus a město se pak stalo základnou Henleinovy Sudetoněmecké strany. Během první republiky zde však ještě bylo postaveno téměř pět stovek nových budov a u starých byla provedena rekonstrukce. Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo z Bruntálu odsunuto a město osídlilo české obyvatelstvo. Tradiční textilní průmysl byl však zlikvidován, což se na vývoji města značně podepsalo.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Jednou z nejnavštěvovanějších památek v Bruntále je bezesporu zdejší zámek pánů z Vrbna, vystavěný v duchu severské renesance na netradičním půdorysu tvaru kruhové výseče. Nádvoří je trojúhelníkové s arkádami a celému zámku pak dominuje 61 m vysoká osmiboká věž. V současné době v zámku sídlí regionální muzeum. Zámek je obklopen rozsáhlým zámeckým parkem se salla terenou, pískovcovými sochami a torzem hradeb.

Ze sakrálních památek je nejvýznamnější kostel Nanebevzetí Panny Marie z 2. poloviny 13. století.

Náměstí se může chlubit zejména renesančním Gabrielovým domem ze 16. století nebo Klűppelovým sloupem, coby upomínkou na třicetiletou válku.

 

Autor: Andrea Štyndlová