ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Prostějov

Při západním okraji úrodné Hané a na severu Hornomoravského úvalu najdeme Prostějov, okresní město, spadající do Olomouckého kraje. Město, ve kterém dnes žije víc jak 45 tisíc obyvatel vešlo ve známost především díky basketbalu, železárnám a hanáckým slavnostem.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: nám. T. G. Masaryka, Prostějov
GPS: 49.47210140, 17.11120810
Prostějov map

Prostějov - zajímavosti

Historie města

Historické prameny se o tomto místě poprvé zmiňují v souvislosti s první polovinou 12. století, kdy byl Prostějov menší vesničkou a vlastnictvím Šelmberků. Titulem města se Prostějov začal chlubit až od roku 1365, kdy jej vlastnili páni z Kravař, kteří zde založili klášter. Ten byl však později vypleněn za husitských válek a další strastiplné období pro Prostějov představovalo i tažení Albrechta Rakouskéo. Páni z Kravař také iniciovali vznik židovské obce, která byla tehdy na Moravě druhá největší.

Za dalších majitelů, Pernštejnů, bylo město obehnáno hradbami, vystavěna radnice a zámek. Pernštejnové ve městě podporovali Jednotu bratrskou, která však byla vyhnána po bitvě na Bílé hoře. V té době už byli majiteli panství Lichtenštejnové. Za třicetileté války byl Švédy vypleněn prostějovský zámek, do kterého se už pak šlechta nevrátila a budova sloužila jako sýpka a továrna. Roku 1697 v Prostějově vypukl zničující požár a další rány byly městu zasazeny v podobě morových epidemií.

Přeměna architektonické podoby Prostějova přišla v 18. století, kdy byl Lichtenštejny roku 1727 do města pozván řád milosrdných bratří, aby pečoval o zdejší klášter, v jehož sousedství vyrostl barokní kostel sv. Jana Nepomuckého. Vznikl nový klášter s kostelem sv. Barbory, který byl však Josefem II. roku 1784 zrušen.

Během 19. století se z Prostějova stalo jedno z největších a nejvýznamnějších měst na území Moravy. Město se rozrůstalo, hradby byly zbourány, Prostějov byl protnut železniční tratí a vznikala nová předměstí. Stavěly se honosné měšťanské domy v secesním duchu a moderním stylu. Během 20. století byl Prostějov díky textilnímu průmyslu označen za město módy.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Za zmínku rozhodně stojí farní kostel Povýšení sv. Kříže, jehož interiér je tvořen přestavbou z 20. století, na níž se podílel také František Bílek, jenž je autorem unikátní Křížové cesty.

Ve směru na západ od Prostějova najdeme zámek Plumlov, východně leží Tovačov.

 

Autor: Andrea Štyndlová