ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Klatovy

Město s bohatou historií, jedinečnou atmosférou, město, které si díky své poloze vysloužilo označení "brána Šumavy", známe pod názvem Klatovy a leží asi 40 km ve směru na jih od Plzně. V současné době v Klatovech žije asi 23 000 obyvatel a návštěvníci zde mohou obdivovat řadu památek, vystavěných ve stylech od gotiky až po moderní architekturu.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: nám. Míru, Klatovy
GPS: 49.39530580, 13.29395000
Klatovy map

Klatovy - zajímavosti

Historie města

Soudě podle archeologických nálezů, byla oblast dnešních Klatov osídlena už v době pravěku. V tehdejších dobách zde však stávala trhová osada, a to ještě delší dobu předtím, než zde v roce 1260 Přemysl Otakar II. založil město.

To mohlo už od počátku své historie těžit z výhodné polohy, jelikož bylo položeno na důležité obchodní stezce, která vedla z Čech do Bavorska. Ve 13. století město získalo hradby s příkopy a byl zde také vystavěn děkanský kostel. Za Lucemburků bylo městu přiděleno mílové právo, právo výročního trhu nebo právo odúmrtí.

V dobách husitských válek se Klatovy staly oporou husitů a po bitvě u Lipan stály při králi Jiřím z Poděbrad. Šestnácté století přineslo městu prosperitu, byla zde vystavěna renesanční radnice, farní chrám a městské domy.

Úpadek městu přinesla až třicetiletá válka, kdy došlo k násilné rekatolizaci, rozsáhlým konfiskacím a častým požárům. Negativní stopy v Klatovech zanechaly také vpády cizích vojsk a pozitivní období nastalo až v roce 1636, kdy sem přišli jezuité. Díky nim byla vystavěna kolej se seminářem, kostel sv. Ignáce a kostel Neposkvrněného početí Panny Marie.

Roku 1689 však město stihl devastující požár, který rázně zasáhl do architektonické podoby města. Během první poloviny 19. století se zde rozvíjel textilní průmysl, došlo k založení plátenické a přádelnické manufaktury.

Během 20. století byl v Klatovech vystavěn Okresní soud, záložna a muzeum. Během druhé světové války se Klatovy staly součástí německé Říše a při osvobozování Američany došlo kvůli bombardování ke značnému poškození města.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Jedinečnou dominantou Klatov je 81 metrů vysoká Černá věž, dílo Antonia de Salla, odkud je kouzelný výhled na město a jeho okolí.

Za zmínku rozhodně stojí také barokní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a kostel sv. Ignáce, pod nímž se rozkládají rozsáhlé katakomby, sloužící dříve jako pohřebiště mnichů.

Zajímavá je také renesanční budova klatovské radnice, na jejíž přestavbě se podílel Josef Fanta.

 

Autor: Andrea Štyndlová