ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Beroun - královské město

U soutoku Litavky a Berounky se nachází královské město Beroun, které se může chlubit nejen historickými památkami, ale také půvabným okolím, které je branou do Českého krasu a Křivoklátska, v obou případech chráněných krajinných oblastí. Zdejší oblast byla osídlená už v pravěku a během 13. století zde vznikla osada, kterou vedla velmi významná obchodní stezka, směřující z Prahy do Plzně a odtud pak do Bavor.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Beroun
GPS: 49.96403030, 14.07328500
Beroun - královské město map

Beroun - královské město - zajímavosti

Historické prameny se o Berouně poprvé zmiňují v souvislosti s rokem 1265. V listině Přemysla Otakara II. je uvádět latinský název Verona (v němčině Bern a v češtině pak Beron, Berún nebo Beroun). Později ale město pustlo a znovu vystavěno bylo až za vlády Václava II. Vybudovány byly nové hradby a klášter dominikánů. Roku 1303 získal Beroun majestát, na základě kterého směl být spravován právem Starého Města pražského.

Co je v Berouně k vidění?

Hlavní dominantou Husova náměstí v Berouně je pseudobarokní radnice s dvoupatrovým průčelím a třemi štíty, dvěma mužskými postavami, podpírajícími balkón a bohatou sochařskou výzdobou. Při dolním konci náměstí už na samém počátku 14. století stávala malá rychta. Husovo náměstí je přirozeným centrem celého Berouna, svou podobu si pravděpodobně získalo už roku 1295 za vlády krále Václava II., a právě zde se nachází největší koncentrace stavebních památek v celém městě. V roce 2002 prošlo náměstí kompletní rekonstrukcí po ničivé povodni v témže roce. Na jižní straně náměstí je jedinečný soubor měšťanských domů se zachovalými gotickými klenutými sklepy, barokními štíty a renesančními prvky.

Vůbec nejstarším a nejcennějším domem v Berouně je Jenštejnský dům, který nechal vystavět Jindřich Čížek z Jenštejna, ve své době císařský rychtář a nejbohatší muž města.

Další významný dům je označen č.p. 89. Byl vystavěn Matoušem Frišmanem z Ehrenkronu a v dnešní době se nazývá Frišmanský. Nachází se zde nádherné středověké klenuté sklepení. Dům U Tří korun s č.p. 90 byl podle pověsti místem, kde se nacházela mincovna, ve které byl ukrytý poklad, jenž doposud nikdo nenašel. Vystavit ho nechal Jan Friedrich Klanner z Engelshofenu. Dům s č.p. 86 se nazývá Český dvůr a od roku 1720 zde sídlila berounská pošta a hostinec.

Za zmínku rozhodně stojí také Duslova vila, vystavěná v pseudorenesančním slohu. Jejím architektem je Antonín Wiehl a vystavěna byla pro Martina Dusla, tehdejšího majitele parní pily v Berouně. Hostila významné osobnosti, jako například korunního prince Rudolfa.

Beroun má také jedno z nejzachovalejších hradebních systémů v celé České republice. Berounské městské opevnění vzniklo během 13. a 14. století a v tehdejší době sahalo do výšky 6 - 9 metrů. Z celého systému se dodnes dochovaly zbytky hradeb, hradební příkop a Plzeňská a Pražská brána.

Z dalších historických památek v Berouně nesmíme vynechat ani kostel sv. Jakuba ze 13. století, areál děkanství nebo Morový sloup před kostelem sv. Jakuba.

Mimo památkovou zónu města Berouna rozhodně stojí za návštěvu také Městská rozhledna a Rozhledna na Dědu.

 

Autor: Andrea Štyndlová