ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Kolín

Město, ve kterém žije víc jak 30 000 obyvatel, které je důležitou železniční křižovatkou a spojnicí mezi Prahou, Brnem, Ostravou a Olomoucí, se nachází asi 60 km východně od Prahy a je známé pod názvem Kolín. Leží v úrodné polabské nížině a může se chlubit bohatou hospodářskou i kulturní tradicí.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Karlovo nám., Kolín
GPS: 50.02815030, 15.20127000
Kolín map

Kolín - zajímavosti

Historie města

V historických pramenech nelze nalézt přesný letopočet založení města Kolín, ovšem víme, že vzniklo přeložením Starého Kolína, původní trhové osady z místa, které často ohrožovaly povodně. Vymezeno mu bylo výhodnější vyvýšené místo nad řekou Labe.

Konkrétní datum je v historickém prameni uvedeno v listině Přemysla Otakara II. Je zde zmíněno datum 8. září 1261 a o Kolíně se zde píše jako o královském městě. Mělo také velký hospodářský význam; směrem na jihovýchod od Kolína byla totiž naleziště stříbra a jeho těžba vynášela království poměrně velké bohatství, čímž Kolín u krále vzrůstal na oblibě a Přemysl Otakar II. a Václav II. mu dokonce udělili množství privilegií. Koncem 13. století ale v místech hornické osady vznikla Kutná Hora a Kolín svůj význam postupně ztrácel.

V roce 1360 zde byla Petrem Parléřem zahájena stavba chrámu sv. Bartoloměje, bezesporu nejvýznamnější památky v celém městě.

Roku 1757 se v Kolíně odehrála bitva mezi rakouskými a pruskými vojsky, přičemž se jednalo o jednu z nejvýznamnějších bitev sedmileté války. Velký hospodářský rozvoj pak Kolín zaznamenal v roce 1845, kdy zde byla vybudována železnice, vedoucí z Prahy na Moravu.

Významná místa a pamětihodnosti

Samotné centrum města je v současné době městskou památkovou rezervací. Tvoří ho obdélníkové náměstí s pseudorenesanční radnicí, morovým sloupem a kašnou. V Kolíně stojí za návštěvu také synagoga a bývalé židovské ghetto ze 17. století. V Kolíně byl kdysi založen hrad, který se později přestavěl na zámek a v 19. století začal být využíván jako pivovar. Nejvýznamnější kolínskou pamětihodností je pak zmíněný chrám sv. Bartoloměje, jehož chór je dílem Petra Parléře, autora chrámu sv. Víta nebo Karlova mostu v Praze.

 

Autor: Andrea Štyndlová