ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Rakovník

Významné průmyslové i kulturní centrum středních Čech, město Rakovník, ve kterém dnes bydlí víc jak 17 000 obyvatel, najdeme asi 60 km ve směru na západ od Prahy. Protéká jím Rakovnický potok, rozkládá se v místech, kde kdysi bývalo mokřinaté údolí a každým rokem sem díky historické zástavbě a malebnému okolí zavítá velké množství návštěvníků.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Husovo nám., Rakovník
GPS: 50.10379360, 13.73273780
Rakovník map

Rakovník - zajímavosti

Historie města

K počátkům města Rakovníka se váže celá řada legend, přičemž nejznámější vypráví o ženě, jejíž děti hladověly a ona z místního potoka vylovila raky a uvařila je svým dětem se záměrem sprovodit je ze světa bídy a hladomoru. Dětem ani ženě se však nic nestalo a raci se poté stali zdejší oblíbenou  pochoutkou. Malé osídlení se později rozrostlo v osadu a poté i město.

Historické prameny se o Rakovníku zmiňují v souvislosti s rokem 1252 jako o sídle soudu. Rakovník byl vystavěn na velmi strategickém místě. Jádro je tvořeno dlouhým náměstím, vybudovaným kolem roku 1300 a během 13. století byla Rakovníku majestátem Jana Lucemburského potvrzena městská práva.

Především díky hradu Křivoklát, který se od Rakovníka nachází jen několik málo kilometrů, mělo město dosti významné postavení. Rakovníku bylo králem dokonce umožněno vystavět opevnění a za vlády Rudolfa II. bylo roku 1588 povýšeno na královské město. Právě v této době Rakovník zaznamenal nejen hospodářský, ale také architektonický rozvoj.

Ten bohužel přeťala třicetiletá válka, během které byl Rakovník hned několikrát vypleněn. Během druhé poloviny 17. století město stihlo další dvě katastrofy, tentokrát v podobě ničivé povodně a morové epidemie, ze kterých se dlouho vzpamatovával.

V 19. století se Rakovník stal okresním městem a podstatně změnil svou tvář. Začalo se s rozsáhlou rekonstrukcí, výstavbou budov městské spořitelny a občanské záložny a roku 1833 zde vznikla nejstarší reálná škola v Čechách, která byla zpočátku vedena piaristy a později pak premonstráty. Později byly ještě odstraněny hradby a založen cukrovar a keramický závod.

Po druhé světové válce zde byl vystavěn bazén, sportovní hala a další zařízení.

Významné pamětihodnosti a zajímavosti

V Rakovníku rozhodně nesmíte opomenout návštěvu kostela sv. Bartoloměje, hlavního náměstí s morovým sloupem a především dvou bran, které se zachovaly z původního opevnění, Pražské a Vysoké.

Kolem Rakovníku se rozprostírá kouzelná příroda a nachází se zde zajímavé památky, z nichž k nejznámějším patří zmíněný hrad Křivoklát nebo zříceniny hradů Týřov, Krakovec, Žebrák nebo Točník. Za návštěvu stojí také Hamousův statek ve Zbečně, unikátní roubený statek ze 16. století.

 

Autor: Andrea Štyndlová