ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Teplice

Přibližně 15 km ve směru na sever od Ústí nad Labem se rozkládají Teplice, zaujímající polohu mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Každoročně přilákají do Teplic množství turistů a návštěvníků především zdejší lázně, který jsou pro město nejdůležitějším fenoménem. Kromě lázní se zde ale nachází celá řada pamětihodností a hlavně možností, kam na výlet v okolí města.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Alejní, Teplice
GPS: 50.64055390, 13.82420170
Teplice map

Teplice - zajímavosti

Historie města

Oblast dnešních Teplic byla osídlena už před více jak 40 tisíci lety a roku 762 sepsal Václav Hájek z Libočan pověst, ve které se zmiňuje o termálních pramenech. O těch se však reálně hovoří až od roku 1057. Historické prameny se o Teplicích zmiňují až počátkem 13. století, konkrétně je to Jarlochova kronika. Město a jeho vznik úzce souvisí s teplickým klášterem, který byl založen ve 12. století.

Začátkem novověku byl zdejší klášter přestavěn na zámek a začalo se významně rozvíjet lázeňství. Začali se také poměrně často střídat majitelé zdejšího panství a během třicetileté války bylo město několikrát vypáleno a vypleněno.

K celkové obnově došlo až po třicetileté válce, kdy sem přišlo mnoho řemeslníků a hospodářská prosperita města byla na vzestupu. Rostl i počet obyvatel Teplic, z nichž velké procento tvořili Němci, kteří zde žili až do konce druhé světové války, kdy došlo k jejich odsunu.

Koncem 17. století se historické prameny poprvé zmiňují o seznamech lázeňských hostů a o století později se zde významně rozvíjel průmysl a vznikly také hnědouhelné doly.

Roku 1793 bylo město stiženo požárem, po němž ve městě došlo k nové výstavbě v klasicistním duchu. Díky zdejším lázním navštívila Teplice celá řada významných osobností, jako například Ludwig van Beethoven nebo Johann Goethe a další. Ještě před začátkem druhé světové války byly Teplice součástí Sudet.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

V Teplicích najdeme celou řadu zajímavých míst a památek, z nichž zmiňme především kostel sv. Jana Křtitele z roku 1585 nebo kostel Povýšení sv. Kříže či kostel Prokopa Holého.

Ve městě najdeme také zámek, který má podobu trojkřídlé stavby, a který byl během 19. století upravován.

Vzhledem k obecné proslulosti nesmí návštěvníci Teplic opomenout ani některý z lázeňských objektů. Nachází se zde také hvězdárna či botanická zahrada a v okolí pak Doubravská hora - zřícenina hradu.

 

Autor: Andrea Štyndlová