ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Terčino údolí

Na výletech po Novohradských horách máte jedinečnou možnost zavítat do šlechtického parku, národní přírodní památky Terčino údolí (původně Tereziino údolí, Krásné údolí). Toto romantické místo bylo vyhlášeno národní přírodní památkou v roce 1949, chráněny jsou jak vzácné dřeviny, tak i objekty, které zde byly vybudovány. Tento krásný park najdete v údolí říčky Stropnice přibližně 1 km od Nových hradů.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Nové Hrady
GPS: 48.78386110, 14.76835580
Terčino údolí map

Terčino údolí - zajímavosti

Park vybudoval rod Buquoyů

Krajinný park Terčino neboli Tereziino údolí nechal vybudovat v roce 1756 hrabě Buquoy na přání své manželky, hraběnky Terezie, po které je tento park pojmenován. V parku byly vysazeny vzácné cizokrajné dřeviny, některé z nich můžete obdivovat dodnes, jiné však stářím zanikly. Na místě kdysi stála bažantnice. Původní rozloha 70 hektarů se rozrostla na 139 hektarů. Vzorem pro podobu parku byly romantické francouzské ideály volné a nespoutané přírody. Park byl také doplněn dobovými stavbami a další výzdobou. Na objektech připomínajících pomníčky si můžete číst krátké básnické texty, většinou s chválou přátelství.

Zachovalé objekty můžete navštívit i dnes

Původní vstupní branou se dostanete do samotných prostor parku. Zde Vás jistě zaujme budova Lázniček, empírový dům Václavské lázně, zřícenina modrého domu z období klasicismu, dnešní penzion ze zachovalého hamerského mlýna, Švýcarský dům, rybníky, tvrz Cuknštejn, památný dub ve stáří přes 500 let a hlavně umělý vodopád s výškou přes dvacet metrů. Všechny pozoruhodnosti si můžete prohlédnout při procházce po naučné stezce, která údolím vede.

Terčino údolí prošlo proměnami

S historií i změnami Terčina údolí se podrobněji seznámíte na cca 5 km dlouhé naučné stezce. Dvanáct informačních panelů popisuje jak přírodu, tak proměny Terčina údolí v průběhu času. Park byl před druhou světovou válkou poškozen povodní, po válce nebyl udržován vůbec nebo jen nárazově. K obnově mnoha částí došlo až v posledních letech.

 

Autor: Helena Syslová