ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Praděd

Při pobytu v pohoří Jeseník jistě nevynecháte národní přírodní rezervaci Praděd. Rezervace Praděd patří k největším rezervacím České republiky. Důvodem jejího vzniku je ochrana ekosystémů, které jsou vázány na nejvyšší vrchy pohoří Hrubý Jeseník. Vznikla v roce 1991, kdy se spojilo šest přírodních rezervací v jeden celek. Státní rezervace Petrovy kameny, vrchol Pradědu, Bílá Opava, Divoký důl, Velká a Malá kotlina vytvořily největší rezervaci v CHKO Jeseníky.

Užitečné informace pro návštěvníky

GPS: 50.08311110, 17.23056110
Praděd map

Praděd - zajímavosti

Najdete zde přírodu různého charakteru

Nemusíte navštívit právě polární oblasti nebo jet do Alp, abyste si prohlédli charakteristickou krajinu severské tundry. Tu najdete i v rezervaci Praděd v nejvyšších polohách Jeseníků. Prameniště, vrcholové skály, bezlesí, lavinové dráhy a další partie tundry můžete obdivovat ve výškách nad 1300 metrů. V nižších polohách se již setkáte s lesním porostem, většinou se jedná o buky a smrky. Další nižší porost pak dotváří dojem pralesa. V některých oblastech se dochoval smrk horský místního typu. Poznáte ho podle úzké koruny ve tvaru kužele a skloněných větví.

Vzácné rostliny a živočichové

Předmětem ochrany jsou i některé významné rostliny a živočichové. K nejznámějším patří trávníky alpského typu, v nichž roste kostřava, ostřice, sasanka nebo zvonek vousatý. Skalní vegetace je zde zastoupena více než 400 druhy. Hvězdice alpská, hvozdík kartouzek, kopyšník nebo rozchodnice zaujmou nejen svým vzhledem, ale i názvem. Originalitou v tomto směru vynikají i byliny na hranici lesa – mléčivec alpský, kamzičník rakouský, oměj šalamounek nebo havéze česnáčková rozhodně nejsou běžně známými jmény rostlin. Další zajímavé rostliny potkáte ve štěrbinách skal. Z mnoha zdejších živočichů jsou velmi vzácní především vysokohorští motýli.

Problémem je kleč a lyžování

Od konce 19. století zde byla vysazována kleč, která je jako nepůvodní rostlina mýcena. Krajině neprospívá ani rozvoj sjezdového lyžování. Rezervací můžete procházet po mnoha turistických stezkách, které spojují ta nejzajímavější místa v oblasti. Využít můžete také naučné stezky, které Vás seznámí s nejkrásnějším údolím nebo s přírodou původního ledovcového kotle.

Autor: Helena Syslová