ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Arcibiskupská vodárna Kroměříž

Zámecká vodárna v Kroměříži je jedinečnou technickou památkou, kterou najdeme v původním prostředí, která má dobrý technický stav, a která skvěle dokumentuje vodárenskou techniku konce 19. a počátku 20. století. Spadá do komplexu společně s Galerií Orlovna a biskupskou mincovnou v Kroměříži.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Na Sladovnách 1491/4, Kroměříž
GPS: 49.30181440, 17.38944890
Arcibiskupská vodárna Kroměříž map

Arcibiskupská vodárna Kroměříž - zajímavosti

Historické prameny se o arcibiskupské vodárně zmiňují poprvé v 17. století. Tehdy stará vodárna v pravém křídle arcibiskupského mlýna a zásobovala vodou zámek, pivovar, kapitulní domy i kašny ve městě.

Nová vodárna byla vystavěna arcibiskupem Theodorem Khonem v letech 1893 až 1904 v místech, kde stával starý mlýn. Starší část budovy byla později využita coby tělovýchovné zařízení Orlovna. Ke spuštění vodárny došlo roku 1903 a za devět let byl původní pohon čerpadel nahrazen třemi elektromotory, pro jejichž umístění byla k budově přistavěna dřevěná strojovna.

Užitková voda byla čerpadlem dodávána do vnějšího vodovodního řádu, který procházel ulicí Na kopečku, odkud se rozděloval do jednotlivých větví. První z nich zásobovala zelinářskou zahradu v Podzámecké zahradě a sprchy na koupališti Bajda. Z druhé větve byla zásobována kašna v Podzámecké zahradě a vinné sklepy. Třetí dodávala zásoby vody do arcibiskupského semináře, prádelen kapitulních domů Velkého náměstí, proboštství sv. Mořice a do městské kašny. Poslední větev zásobovala klášter na Malém valu a prádelnu.

Vodárnu obsluhoval strojník a jeden pomocník. Arcibiskupská vodárna v Kroměříži fungovala až do roku 1963, kdy v Podzámecké zahradě došlo k obnovení původního vodního režimu, zajištěného průtokem vody z řeky Moravy.

 

Autor: Andrea Štyndlová