ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Květná zahrada Kroměříž

Při návštěvě Kroměříže, krásného historického města v úrodném kraji Hané, jistě nesmíte zapomenout na prohlídku Květné zahrady. Spolu s arcibiskupským zámkem a Podzámeckou zahradou byla v roce 1998 zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Květná zahrada se nachází asi kilometr od zámku a vede k ní dobře značená trasa ulicemi města. Čekají tu na vás zajímavé stavby, krásné záhony s pestrobarevnými květinami, špalíry živých plotů, kašny a sochy. Pro děti bude zajímavé projít si jedno ze dvou bludišť tvořených živými ploty, každý potom hlavně za teplého počasí ocení příjemný stín aleje stromů v levé zadní části.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Gen. Svobody 1192, Kroměříž
GPS: 49.29738890, 17.38292780
Květná zahrada Kroměříž map

Květná zahrada Kroměříž - zajímavosti

Zahrada byla vybudována v letech 1665-1675 biskupem Karlem II. Z Lichtenštejna a projekt na ni vypracoval italský architekt Giovanni Pietro Tencally. Jedná se o raně barokní dílo, které dnes ve svém celkovém pojetí nemá obdoby nejen u nás, ale i ve světě. Nejvýrazněji tu lze číst styl francouzských zahrad s typickými geometrickými prvky, je ale znát i velký vliv italský a holandský. Původní název zahrady byl Libosad, ten se ještě dnes někdy užívá. Dodnes má zahrada také svůj původní obdélníkový půdorys s rozměry 485x300 m. V 19. a 20. století sice prošla zahrada menšími úpravami, ty jí ale neubraly na kouzlu a originalitě původní podoby.

Teprve z počátku 19. století pochází vstup a dva skleníky po stranách, což dohromady tvoří Čestný dvůr otevírající se do zahrady. Napravo od vstupu se nachází Tropický skleník, kde se, jak název napovídá, pěstují teplomilné rostliny. Nalevo je potom skleník Hrubý (také Studený), který dnes už neplní zcela svou funkci, ale často se v něm pořádají různé výstavy rostlin.

Dominantou zahrady je středová osmiboká Rotunda. Její vnitřní stěny jsou zdobeny bohatou freskovou a štukovou výzdobou. Zajímavostí je Foucaultovo kyvadlo, zavěšené na 25 m dlouhém lanku uprostřed rotundy. Na stolku pod ním zapisuje svou dráhu do jemného písku a ukazuje tak rotaci Země. Kyvadlo si totiž zachovává svou dráhu kyvu, zatímco různá kresba v písku je důsledkem právě otáčení naší planety.

Celou jednu stranu zahrady tvoří 244 m dlouhá kolonáda, jež byla dříve vchodem. Obdivovat na ní můžete celkem 44 soch antických božstev, hrdinů a mýtických postav a stejné množství bust, které jsou umístěny nad jednotlivými pilíři. Na začátku kolonády je možno po schodech vystoupat na její střechu, kde budete mít část zahrady jako na dlani. Teprve odtud pořádně vyniknou její souměrné geometrické tvary.

Květná zahrada je za příznivého počasí otevřena po celý rok, její krásu si ale samozřejmě nejvíce vychutnáte v jarním a letním období. Právě tehdy zeleň keřů a stromů a květiny hrající všemi barvami vytváří kouzelné scenérie.

 

Autor: Martina Limbergová