ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli

Původně byl tento, dnes proboštský kostel, vystavěn v rámci komplexu augustiniánského kláštera, který v roce 1356 založil Jan ze Středy, kancléř Karla IV. Augustiniáni sem byli povoláni z Brna a stavba kostela byla dokončena v roce 1378.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli Kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli Kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Zámecká, Litomyšl
GPS: 49.87069750, 16.31371470
Kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli map

Kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli - zajímavosti

Roku 1428 byla Litomyšl obléhána husity, zdejší klášter zničen a ke kostelu pak přenesena fara, náležící k hradnímu kostelu sv. Klimenta. Pozůstatky zničeného konventu poukazuje především část křížové v chodby v jižní části kostela, kaple sv. Markéty a sv. Josefa.

Během doby, kdy byli majitelé zdejšího panství Kostkové z Postupic, byla vystavěna jižní předsíň a poté, co kostel v roce 1560 poničil požár, byl kostel opatřen dřevěným stropem a nově byl pak zaklenut až v roce 1601. Následně došlo k výstavbě západní (Manričina) předsíň a renesanční portál. Došlo také založení školy při kostelu, která zde fungovala až do roku 1777.

V druhé polovině 18. století byla vystavěna barokní budova děkanství a právě z této doby se dochovala značná část vybavení kostela, k němuž počítáme například hlavní oltář, sochařskou výzdobu, obraz Povýšení sv. Kříže nebo obrazy Křížové cesty. Roku 1806 nahradil kamenný kříž původní dřevěný krucifix a z počátku 19. století pochází také schodiště a terasa před kostelem.

K částečné regotizaci kostela došlo ke konci 19. století, nicméně původně byla v plánu radikální přestavba, ke které naštěstí nikdy nedošlo, a tak si kostel Povýšení sv. Kříže do dnešní doby zachoval řadu cenných architektonických a uměleckých detailů.

Roku 1994 byla při kostele zřízena kolegiální kapitula a v letech 1995 - 2000 zde probíhala rozsáhlá oprava. Kostel a proboštství získalo novou fasádu, dlažbu, byly zrestaurovány nástěnné malby.

Kostel Povýšení sv. Kříže najdete v Litomyšli těsně vedle Klášterních zahrad a nedaleko barokního kostela Nalezení sv. Kříže.

 

Autor: Andrea Štyndlová