ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Zlatý vrch

V okrese Děčín, asi 4 km od České Kamenice, na západě Lužických hor, najdeme Zlatý vrch, čedičový kopec v kouzelném kraji Českého Švýcarska.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Zlatý vrch, Česká Kamenice
GPS: 50.82166970, 14.46512560
Zlatý vrch map

Zlatý vrch - zajímavosti

Unikum Zlatého vrchu

Jen 6 km od Zlatého vrchu se nachází Panská skála, se kterou je Zlatý vrch díky čedičovým varhanám často zaměňován. Společné mají ale kromě jiného také to, že byly obě přírodní zajímavosti zapsány na seznam národních přírodních památek v roce 1964. Důvodem národní ochrany Zlatého vrchu je dokonale vyspělá sloupcová odlučnost v tělese olivínického alkalického čediče, který je označován také jako kamenné varhany, o mimořádné délce kamenných sloupů až 30 metrů.

Historie Zlatého vrchu

K otevření lomu Zlatý vrch došlo roku 1870 a těžba zde byla ukončena roku 1940. Společně se sousedním Stříbrným vrchem byl Zlatý vrch toho roku prohlášen za chráněný. Těžba však byla ještě před skončením druhé světové války znovu obnovena a pokračovala i po druhé světové válce. Podruhé byl pak Zlatý vrch vyhlášen chráněným územím roku 1946. Těžba zde byla definitivně ukončena 27. listopadu 1973.

Právě tehdy došlo také k odkrytí celé lomové stěny se 30ti metry vysokými čedičovými sloupy, které se údajně využívaly i během stavby mořských hrází v Nizozemí.

O Zlatém vrchu

Svahy i samotný vrchol Zlatého vrchu pokrývá bukový porost s jasany, kleny a duby. K jeho vzniku došlo díky erozi svrchního křídového pískovcového souvrství. Těleso, které tvoří čedič, sestává ze dvou různých částí, přičemž spodní odhaluje lom a je tvořena, jak již bylo zmíněno, čedičovými sloupci o výšce až 30 metrů a průměru asi 30 cm. V druhé, horní části, jsou sloupce uloženy vertikálně a jejich průměr se směrem dolů zužuje a naklání, takže připomínají tvar vějíře.

 

Autor: Andrea Štyndlová