ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Cheb

Západočeské město na řece Ohři se může chlubit především půvabným okolím a strategickou polohou poblíž měst "lázeňského trojúhelníku", tedy Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní. Ovšem nejen tím. Najdeme zde také tzv. Špalíček, tedy blok jedenácti měšťanských domů, přilepených těsně k sobě, a rozdělených pouze uzounkou Kramářskou uličkou. Mimo to je zde k vidění také hrad nebo muzeum, umístěné v domě, ve kterém byl zavražděn Albrecht z Valdštejna.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Tržní nám., Cheb
GPS: 50.07920640, 12.37054470
Cheb map

Cheb - zajímavosti

Historie města

Cheb byl už v dobách dávno minulých centrem Chebska, ovšem právě to nebylo vždy součástí Českého státu. K definitivnímu připojení došlo během vlády Jana Lucemburského, roku 1322, ale zdejší hradiště bylo osídleno už v 9. století slovanskými kmeny. Historické prameny se pak o Chebu zmiňují poprvé v souvislosti s rokem 1061 a stavbou zdejšího hradu, jež inicioval Jindřich IV.

V období středověku se v Chebu dařilo zejména obchodníkům a řemeslům, což bylo způsobeno také strategickou polohou na pomezí Německa a Čech, nicméně o strategičnosti se v žádném případě nedá hovořit v souvislosti s bezpečností města.

Ve 12. století se z Chebu díky Friedrichovi Barbarossovi stal opěrný bod jeho mocenské politiky vůči českým zemím a především Praze. Odrazem sílící císařské moci se v Chebu stala stavba falce, románské císařské rezidence, která měla být vizitkou feudální moci.

Významným okamžikem dějin Chebu bylo zavraždění vévody Albrechta z Valdštejna dne 25. února 1634. Po druhé polovině 17. století se město začalo prudce rozvíjet a postupně se z něj stával turisticky velmi často vyhledávaný cíl.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Za prohlídku v každém případě stojí historické jádro Chebu, které je mimořádně dobře zachovalé. Ze zdejší císařské falce Chebského hradu se do současné doby zachovalo hradní opevnění s románskými okny, kaple sv. Erharda a Uršuly a Černá věž.

Ze sakrálních staveb zmiňme kostel sv. Mikuláše a Alžběty, původně románský, později goticky přestavovaný v letech 1456 až 1476, kdy získal podobu trojlodní haly. Věže byly později v roce 1746 přestavěny v barokním duchu.

Jednou z vůbec nejznámějších památek v Chebu je Špalíček, tedy jedenáct středověkých kupeckých domů, vystavěných na náměstí k sobě tak těsně, že je rozděluje pouze úzká Kramářská ulička.

Za zmínku stojí také františkánský klášter ze 13. a 14. století nebo kostel sv. Kláry, který dnes slouží jako koncertní síň.

Někdy kolem roku 1873 bylo v Chebu založeno muzeum, a to v Pachelbelově domě, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna. Lze si v něm prohlédnout například místnost, kde se vražda odehrála, ale samozřejmě také uměleckořemeslné sbírky, lidový nábytek nebo Valdštejnskou obrazárnu.

 

Autor: Andrea Štyndlová