ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Čáslav

Jihovýchodním směrem od Kutné Hory leží Čáslav, zpočátku hornické město, situované na Haberské obchodní stezce, vedoucí z Čech na Moravu. Dnes v něm najdeme řadu významných památek a opomenout nelze ani okolí města.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: nám. Jana Žižky z Trocnova, Čáslav
GPS: 49.91093030, 15.38993420
Čáslav map

Čáslav - zajímavosti

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Město Čáslav bylo založeno Přemyslem Otakarem II. kolem poloviny 13. století, přičemž se do dnešní doby zachovalo gotické členění s velkým náměstím a pravoúhlá síť ulic. Město bylo založeno nedaleko románského Hrádku, kde dříve stával hrad osídlený německými rytíři.

Celý areál města byl tehdy obehnán hradbami, které se v Čáslavi dodnes zachovaly, a které lze považovat za unikátní. Ve většině měst se opevnění nezachovalo vůbec nebo alespoň ne v takové míře a kvalitě. V rámci hradeb se dodnes zachovala také Otakarova bašta, která je dnes přístupná veřejnosti.

Kromě toho bylo ve 13. století započato se stavbou farního kostela sv. Petra a Pavla. Od roku 2007 je jeho věž zpřístupněna veřejnosti, čímž město Čáslav získalo rozhlednu, ze které je nádherný výhled na celé město i jeho okolí.

Centrem města je náměstí Jana Žižky z Trocnova, jehož dominantou je radnice, ve které jsou dnes uloženy ostatky Jana Žižky a exponáty, související s jeho dobou a životem. Na náměstí stojí také mariánský sloup z poloviny 18. století a samozřejmě také socha Jana Žižky z Trocnova od Josefa Václava Myslbeka.

Z církevních staveb v Čáslavi patří mezi nejvýznamnější (mimo zmíněný kostel sv. Petra a Pavla) také evangelický kostel, který projektoval František Schmoranz st. nebo kostel sv. Alžběty či židovská synagoga.

Zmiňme také Dusíkovo divadlo, které bylo slavnostně otevřeno roku 1869 a jehož foyer je v současné době využíváno k pořádání výstav výtvarného umění.

Zážitkem je jistě také návštěva čáslavského městského muzea. Najdeme ho v nejstarší venkovské budově České republiky, určené právě tomuto účelu. Původní expozice sem byla instalována už po roce 1884, kdy bylo muzeum vystavěno a v současné době zde najdeme zoologické, archeologicko - historické nebo národopisné expozice.

V blízkém okolí Čáslavi je možné navštívit zámek Kačina, Žleby nebo zámecký komplex ve Filipově.

 

Autor: Andrea Štyndlová