ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Kroměříž

Hanácké Athény - tak se přezdívá Kroměříži, jednomu z nejkrásnějších měst na celé Moravě a bezesporu i v České republice. Leží ve Zlínském kraji, má přibližně 30 tisíc obyvatel a roku 1997 bylo prohlášeno za nejkrásnější historické město naší republiky.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Velké nám., Kroměříž
GPS: 49.29828750, 17.39304190
Kroměříž map

Kroměříž - zajímavosti

Historie města

Počátkem 12. století se historické prameny o Kroměříži zmiňují poprvé. Zdejší kraj byl osídlen zejména díky příznivým přírodním podmínkám a celkově výhodné geografické poloze. Kroměříž v roce 1260 založil biskup Bruno ze Schauenburku a město se pak stalo vlastnictvím olomouckého biskupství. Byl zde vybudován hrad a město se pak stalo důležitým panským místem a letním sídlem biskupů.

Velkou ránu městu zasadila třicetiletá válka, během které Kroměříž hned dvakrát vyplenili Švédové a poměrně záhy pak město zasáhla morová epidemie. Obnovy se město dočkalo za Karla II. z Lichtenštejna a Kastelkornu, jenž měl v úmyslu vtisknout Kroměříži ráz knížecího města. Nechal proto přestavět zámek, zřídil v něm obrazárnu s uměleckými skvosty z ruky Brueghela, Veronese, Dűrera či Cranacha. Přispěl také k vybudování Květné zahrady  a přestavbě Podzámecké zahrady.

Důležitým zlomem pro Kroměříž byl rok 1848, ve kterém se zde konal ústavodárný říšský sněm, přenesený z Vídně. Mezi jeho účastníky byl například Rieger, Palacký, Havlíček a další významné osobnosti českých dějin.

Kroměříž je kromě toho všeho také významným centrem vzdělanosti. V současné době zde najdeme devět středních škol, dvě gymnázia a Justiční akademie.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Největším lákadlem je v Kroměříži bezesporu zdejší zámek a zahrady. Především díky tomuto skvostu byla také Kroměříž roku 1998 zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Během 90. let 20. století prošlo renovací historické centrum Kroměříže s Velkým náměstím. Z církevních památek jsou největšími perlami kostel sv. Jana Křtitele, chrám sv. Mořice, ve kterém se nachází socha Kroměřížské madony, a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Příjemnou procházku nabízí Masarykovo náměstí s morovým sloupem, okolí židovské radnice nebo Podzámecká zahrada či Květná zahrada.

 

Autor: Andrea Štyndlová