Výlety Jižní Čechy - Hory a vrcholy

Boubín - Šumava

Tento oblý kupovitý vrchol, čnící do nadmořské výšky 1362 metrů, se nachází v oblasti Národní přírodní rezervace Boubínský prales, směrem na východ od obce Kubova Huť. V rámci české Šumavy se jedná o pátý nejvyšší vrchol s poměrně plochou vrcholovou částí, která sestává ze dvou vrcholků. Menší,…
více

Kamenec

Kráse Novohradských hor směle vévodí vrchol Kamenec, jejich nejvyšší bod na české straně, pnoucí se do nadmořské výšky 1072 m. Vrch Kamence tvoří rozlehlá skalní granodioritová hradba s geodetickým bodem, takže, pokud se chystáte vystoupat až na samotný vršek, čeká vás horolezecký zápas s těmito…
více

Kleť – nejvyšší vrchol Blanského lesa Kleť – nejvyšší vrchol Blanského lesa

Jak přišla Kleť ke svému názvu? První písemná zmínka o jménu této hory pochází z roku 1263, kdy je uváděna jako mons Nakletti. Z tohoto dokladu se usuzuje na původ jména ze staročeského slova klětЬ ve významu bouda, komůrka, sklep zřejmě podle nějaké skalní skrýše, anebo ze staročeského slova klatЬ…
více

Kramolín - Lipno

Kramolín je šumavský vrchol, vypínající se do výšky 899 m.n.m. Leží v oblasti Lučské hornatiny asi 2 km ve směru na sever od Lipna nad Vltavou. Nad vodní nádrží Lipno ční do výšky asi 180 metrů. Jak vznikl název Kramolín? Vrchol Kramolín si svůj název získal podle stejnojmenné osady, jejíž…
více

Libín - Šumavské podhůří

Vrchol, klenoucí se asi 4 km směrem na jih od Prachatic a tvořící tak dominantu nejen města, ale i jeho okolí, se nazývá Libín a se svou nadmořskou výškou 1093 m je také nejvyšším bodem Šumavského podhůří. Samotný hřbet vrcholu má asymetrický tvar a je tvořen rulou a pararulou. V roce 1883 zde byla…
více

Plechý

Za nejvyšší bod českého celku Šumavy je považován vrchol Plechý se svými 1 378 metry n.m. V některých případech vybízí sice k náročnějším, zato však k velmi atraktivním výletům kolem Plešného jezera, s odměnou v podobě výhledu na jeho hladinu, ležící přímo pod vrcholem a dokonce i na Alpy. …
více