Církevní památky


Anežský klášter Praha Anežský klášter Praha

Anežský klášter, jedna z nejvýznamnějších památek na území Prahy a skvost Starého Města, se nachází na ulici Na Františku, nedaleko řeky Vltavy a Nábřeží E. Beneše. Zakladatelkou kláštera byla Anežka Přemyslovna, dcera Přemysla Otakara I., a král Václav I. Svatá Anežka Česká se také stala první…
více

Bazilika Svatý Hostýn

Přestože je dnes Česká republika zemí, kde převládají nevěřící lidé, nachází se na našem území velké množství církevních památek a řada z nich je důležitými poutními místy. Nejvýznamnějším mariánským poutním místem na Moravě je bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. O post…
více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Původně hornický chrám, zasvěcený patronce havířů, svaté Barboře, najdeme v malebném středočeském městě, Kutné hoře. S jeho stavbou se započalo v roce 1388, ale k jeho dokončení došlo až koncem 19. a začátkem 20. století. Společně s historickým jádrem města vytváří unikátní celek, který je zapsán…
více

Chrám sv. Mikuláše Louny

Jednu z nejvýznamnějších pozdně gotických staveb v České republice, Národní kulturní památku a dominantu města Louny, chrám sv. Mikuláše, najdeme na ulici Beneše z Loun. Byl vystavěn v místech, kde kdysi stál kostel sv. Kříže, jenž byl poprvé zmíněn roku 1332 a v 80. letech 14. století přestavěn a…
více

Kostel Jména Panny Marie Křtiny u Brna Kostel Jména Panny Marie Křtiny u Brna

Městys Křtiny nepatří mezi velké obce, má sotva osm set obyvatel a ani jeho rozloha není nijak závratná. Přesto je k němu obracena pozornost desetitíců lidí každý rok. Patří totiž k významných mariánským poutním místům v Evropě a k těm nejstarším u nás. To díky chrámu Jména Panny Marie, který je…
více

Barokní kaple v Lipkách Rýmařov Barokní kaple v Lipkách Rýmařov

Filiální kostel Navštívení Panny Marie, zvaný kaple V Lipkách, je nejhodnotnější historickou památkou současného Rýmařova, která svým významem zdaleka přesahuje regionální úroveň. Kaple V Lipkách, jak se katolická svatyně nazývá už odnepaměti, je právem považována za perlu severomoravského baroka. …
více

Bazilika a klášter sv. Jiří Praha Bazilika a klášter sv. Jiří Praha

Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě vznikla coby druhý kostel na tomto místě a jedná se zároveň o nejstarší dochovanou sakrální stavbu na území Prahy. Klášter, jehož dominantou jsou kostelní opukové věže, spoluvytváří siluetu Pražského hradu a vlastně i charakteristický panoramatický pohled na náš…
více

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Brno

Při severním okraji Mendlova náměstí ve Starém Brně, v sousedství ulice Úvoz a Pekařská, najdeme baziliku Nanebevzetí Panny Marie, která se právem může pyšnit označením "perla moravské gotické architektury". Roku 1323 založila Eliška Rejčka při farním kostele Panny Marie klášter cisterciaček…
více

Bazilika Navštívení Panny Marie Svatý Kopeček u Olomouce

Jen asi 8 km směrem na severovýchod od Olomouce se nachází Svatý Kopeček, známé poutní místo, srdce farnosti a barokní skvost České republiky. Poutní místo se pojí se jménem olomouckého kupce Samuela Andrýska, kterému se zde roku 1629 prý zjevila Panna Marie a on se proto rozhodl postavit na…
více

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

V době, kdy ve Francii začaly vyrůstat jedny z prvních gotických katedrál, a kdy se v Německu stavěly stavby ještě spíše příbuzné antickému stylu, byla vystavěna bazilika sv. Prokopa v Třebíči, odrážející v sobě celou řadu různých evropských vlivů. Půdorysem se bazilika inspirovala jihoněmeckými…
více


Předchozí 1 2 3 4 579 Další