ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Litomyšl

Při hranicích Českomoravské vrchoviny ve východních Čechách najdeme Litomyšl, jedno z nejpůvabnějších měst naší republiky. Od hlavního města Prahy jej dělí přibližně 170 km a přestože je svou rozlohou nevelké a žije v něm přibližně 10 tisíc obyvatel, o jeho historickém a kulturním významu nemůže být pochyb.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Smetanovo nám., Litomyšl
GPS: 49.87200830, 16.31037920
Litomyšl map

Litomyšl - zajímavosti

Historie města

První zmínky o městě Litomyšli se váží k tzv. Trstenické stezce, obchodní cestě, která pojila Čechy s Moravou, ale procházela vlastně z Petrohradu až do západního Německa. V historických pramenech se o Litomyšli poprvé dozvídáme z Kosmovy kroniky české, která odkazuje na rok 981. Tehdy v místech současné Litomyšle stál strážní hrad, který měl chránit zdejší panství a pravděpodobně také Trstenickou stezku. Původně bylo panství Slavníkovců a po jejich vymření připadlo Přemyslovcům.

Během 12. století byli olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem do Litomyšle přivedeni premonstráti, pro které byl v místech dnešního zámku vystavěn klášter. Ten byl pro okolí Litomyšle poměrně významným střediskem a jeho význam vzrostl ještě poté, co Přemysl Otakar II. povýšil osadu na město.

V souvislosti se založením pražského arcibiskupství a olomouckého biskupství sem byl z iniciativy olomouckého biskupa Jana ze Středy přiveden řád augustiniánů, pro které byl zřízen klášterní kostel, z nějž se později stal proboštský chrám.

Během husitských bojů byla Litomyšl několikrát obléhána a obsazena, později zde našla útočiště Jednota bratrská, ovšem jen to té doby, než proti nim nový vlastník litomyšlského panství začal uplatňovat tvrdý postup. Oním vlastníkem byl Vratislav z Pernštejna a právě on se do historie významně zapsal přestavbou původního hradu na renesanční zámek.

Po skončení třicetileté války bylo panství v rukou Trautmannsdorfů, kteří zde vystavěli piaristický chrám.

Během celého 18. století byla Litomyšl velmi často zachvacována požáry, kvůli nimž se podoba města vždy trochu proměnila. Původní měšťanské domy prošly empírovými úpravami, nicméně zámek zůstal až do současnosti renesanční.

Litomyšl je však také městem moderní architektury, na jejichž projekty jsou vypisovány soutěže, jichž se účastí přední architekti naší republiky. Došlo k rekonstrukci Červené věže, výstavbě dvou základních škol, tenisové a squashové haly, sportovního areálu a dalších. Město se neustále rozrůstá, během posledních dvaceti let zde vznikly nové zástavby rodinných domů a investuje se také do průmyslových oblastí.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Jednoznačnou dominantou a největším lákadlem Litomyšle je zdejší renesanční zámek, nedaleko kterého se nachází také Regionální muzeum a především perla Litomyšle - klášterní zahrady, které jsou společně se zámkem zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Přímo naproti budově zámku najdeme zámecký pivovar s rodným bytem nejslavnějšího litomyšlského rodáka, Bedřicha Smetany. Každým rokem se v Litomyšli také koná světoznámý festival Smetanova Litomyšl.

Po Bedřichu Smetanovi je v Litomyšli pojmenováno také náměstí, na němž najdeme kromě morového sloupu, radnice a měšťanských domů také renesanční dům U rytířů ze 16. století.

Z církevních staveb stojí za návštěvu chrám Nalezení sv. Kříže s kolejí a kostel Povýšení sv. Kříže s proboštstvím.

Příjemnou procházku v okolí Litomyšle můžeme směřovat například na nedaleký Růžový palouček nebo do Toulovcových maštalí.

 

Autor: Andrea Štyndlová