Výlety Praha a okolí - Obce a města

Praha - Hradčany

Hradčany jsou dnes pražskou městskou čtvrtí, rozdělenou mezi městské obvody a městské části Praha 1 a Praha 6. Nejznámějším místem celých Hradčan je bezesporu Pražský hrad, řadící se k nejznámějším evropským hradům, a který je nejrozlehlejším hradním komplexem na světě. Od roku 1784 se Hradčany…
více

Praha - Malá Strana

Malá Strana v Praze byla pravděpodobně osídlena už v 8. století. V té době zde byly samostatné osady Úvoz, Nebovidky, Obora a další. Město pak bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II.roku 1257 a původně se nazývalo Nové Město pražské, v pozdějších dobách pak Menší Město pražské a zabíralo menší…
více

Praha - Nové Město

V současné době je Nové Město pražské součástí městské části Praha 2, zároveň také krásná a historicky výjimečná městská část, která se ve své době řadila k vůbec nejmodernějším městům v celé Evropě. Historie Nového Města pražského Dne 8. března 1348 byla Karlem IV. vydána zakládací listina…
více

Praha - Staré Město

Staré Město pražské je dnes městskou čtvrtí hlavního města Prahy, rozkládající se na pravém břehu řeky Vltavy, a územně spadající pod městskou část Praha 1. Jeho součástí je také Střelecký ostrov a svým územím obklopuje menší pražskou čtvrť, židovské město Josefov. Historie Starého Města Za…
více