Výlety Severní Čechy - Církevní památky

Chrám sv. Mikuláše Louny

Jednu z nejvýznamnějších pozdně gotických staveb v České republice, Národní kulturní památku a dominantu města Louny, chrám sv. Mikuláše, najdeme na ulici Beneše z Loun. Byl vystavěn v místech, kde kdysi stál kostel sv. Kříže, jenž byl poprvé zmíněn roku 1332 a v 80. letech 14. století přestavěn a…
více

Chrám a klášter Panenský Týnec Chrám a klášter Panenský Týnec

V okrese Louny najdete stavbu, patřící mezi architektonicky, historicky i energeticky nejzajímavější místa naší země. Překvapí vás nejen svou monumentálností, nečekanou v poměrně malé obci, ale i téměř hmatatelným geniem loci. Pánové ze Žerotína vystavěli ve 13. století nejprve hrad, ze kterého…
více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Most

Písemné prameny dokládají, že kostel v Mostě stál už někdy před rokem 1258. Byl však poničen požárem, který se městem přehnal roku 1515 a o dva roky později se započalo se stavbou současného kostela pod vedením stavitele Jörga z Maulbornu. Plány na stavbu kostela vyhotovil Jakub Heilmann ze…
více

Kostel sv. Václava Litoměřice

Barokní kostel pravoslavné církevní obce, zasvěcený svatému Václavovi, stojí v Litoměřicích na Václavském náměstí. Jedná se o barokní stavbu, ale její historie se začala psát roku 1363, kdy je kostel poprvé zmiňován. Během třicetileté války ale kostel utrpěl značné škody a byl zbourán. Se…
více