Výlety Východní Čechy - Církevní památky

Boušín na Náchodsku - kostelík a studánka Boušín na Náchodsku - kostelík a studánka

Studánek s léčivými účinky je v naší zemi bezpočet. Ale jen jedna z nich se objevuje v Babičce, nejslavnějším díle Boženy Němcové. Její voda měla mít schopnost uzdravit každého pocestného, v tomto případě hluchoněmou židovskou dívku Justynku. Obdivuhodná událost je spojována s rokem 1434. Vydáte-li…
více

Kaple Panny Marie Sněžné - místo zvané Hvězda Kaple Panny Marie Sněžné - místo zvané Hvězda

Tato církevní památka leží v zalesněném úseku Broumovské kotliny. Její stáří čítá bezmála tři sta let. Byla postavena roku 1733 K. I. Dientzenhofferem a o dvě století později jí hrozilo zbourání. Naštěstí se našel opat kláštera v Broumově Jan Rotter, jenž ji zachránil a v polovině 19. století…
více

Kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli Kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže byl v Litomyšli vystavěn na místě, kde kdysi stával malý kostelík. Iniciátorem stavby, která započala roku 1714, byl František Václav z Trautmannsdorfu a vedl ji architekt Giovanni Battista Alliprandi. Od roku 1720 stavbu převzal František Maxmilián Kaňka, který…
více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Neratov

V obci Neratov v Orlických horách můžete navštívit unikátní kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, jehož zvláštností je skleněná střecha. Vystavění místního kostela je datováno do závěru 15. století, krátce poté, co byla založena vesnice Neratov. Tehdy měl podobu menšího dřevěného kostelíka,…
více

Kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli Kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli

Původně byl tento, dnes proboštský kostel, vystavěn v rámci komplexu augustiniánského kláštera, který v roce 1356 založil Jan ze Středy, kancléř Karla IV. Augustiniáni sem byli povoláni z Brna a stavba kostela byla dokončena v roce 1378. Roku 1428 byla Litomyšl obléhána husity, zdejší klášter…
více

Kostel sv. Ignáce Jičín Kostel sv. Ignáce Jičín

Původně gotický římskokatolický kostel sv. Ignáce leží v centru města Jičín, u Valdštejnova náměstí na Chelčického ulici. Na jeho místě kdysi stál kostel dřevěný, přičemž základní kámen kostelu nynějšímu byl položen roku 1390 na příkaz Petra z Vartemberka. Roku 1572 a poté v roce 1589 stihl…
více

Kostel sv. Jakuba Většího Jičín Kostel sv. Jakuba Většího Jičín

V těsné blízkosti Valdické brány, na Valdštejnském náměstí, se nachází jeden z nejvýznamnějších jičínských kostelů, který je se zámkem, jenž najdeme také vedle kostela, propojen barokní chodbou. Na jeho místě kdysi stávalo několik měšťanských domů, které Albrecht z Valdštejna nechal zbořit a…
více

Kostel sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci Kostel sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci

Uprostřed města Červený Kostelec v okrese Náchod ční k nebesům římskokatolický kostel sv. Jakuba Většího. Jde o barokní stavbu, která je chráněna jako kulturní památka České republiky. Nachází se přímo naproti kupeckého domku, v němž žila téměř sedm měsíců po svatbě naše spisovatelka Božena Němcová…
více

Kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí ve Slavoňově Kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí ve Slavoňově

Kostel, na jehož snímky hledíte, vypadal při svém vzniku v polovině 14. století jinak. Protože se ale nedochoval, nelze s jistotou jeho podobu určit. Ten dnešní pochází z roku 1553 a původně byl zasvěcen sv. Martinovi. Přejmenován byl až v době rekatolizace, přesněji roku 1683. Tehdy se stal sv.…
více

Židovský hřbitov a Židé v Podbřezí - Skalce na Dobrušsku Židovský hřbitov a Židé v Podbřezí - Skalce na Dobrušsku

Po více než dvě století žila v Podbřezí silná židovská komunita. Až kolem roku 1848 došlo k velkému úbytku těchto obyvatel rozptýlením do okolních i vzdálenějších míst. V důsledku toho se během dalších patnácti let uzavřela budova školy a s několikaletým zpožděním i synagoga. Posledním…
více